Home Praktijkinformatie Onvrede melden

Onvrede melden

Bij onvrede gaan wij graag met u in gesprek. Wij stellen het op prijs als u bij ontevredenheid over onze zorgverlening eerst met ons in gesprek gaat. Op deze manier kunnen we hopelijk een oplossing voor u vinden en werken aan herstel van vertrouwen.

U kunt bellen met de assistente en een afspraak inplannen bij de betrokken zorgverlener of diens leidinggevende. U kunt ook het klachtenformulier invullen. U ontvangt daarna een ontvangstbevestiging en de betrokken zorgverlener zal contact met u opnemen.       
Download het formulier

Klachtenfunctionaris

Indien u er niet uit komt met de betrokken zorgverlener of diens leidinggevende dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Deze is onafhankelijk en de informatie die u met hem of haar deelt is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel.
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing en kan bemiddelen.

Adressen en contactgegevens

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

www.skge.nl
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Tel: 088-0229100
Mail: info@skge.nl